Legat takster Toftlund Kirke

Takster årlig betaling incl moms Toftlund og Tirslund

Betaling for gravstedet Gravstedsret  Gravkastning    
Kistegrav 1 fredningsperiode 681 2735
Barnekistegrav under 15 år 681 1370
Urnegrav 1 fredningsperiode 681 338
Fælles urnegrav anonym 681 338
+ Obligatorisk vedligehold 2547  
Ikke medlemmer af folkekirken    
Betaling for gravstedet Gravstedsret Gravkastning
Kistegrav 1 fredningsperiode 7803 3971
Barnekistegrav under 15 år 5016 2037
Urnegrav 1 fredningsperiode 7803 338
Fællesurnegrav Anonym 7803 338
+ Obligatorisk vedligehold 2507  
Ren og vedligeholdelse   Årlig regning
2 Gravpladser   1148
4 Gravpladser   1490
Grandækning    
2 gravpladser   710
4 Gravpladser   1333
Pyntning pr stk   325
Blomster    
2 Gravpladser   438
4 Gravpladser   785
Alternativt blomster pr. stk.   12,27
administrationsgebyr   +70
Urnegravsteder 10 års fredning    
Ren og vedligehold   509
Grandækning   406
Blomster   260
Alternativt blomster pr stk.   12,27
+Administration   70
Plade i Plæne  Medlemmer Ikke medlemmer
Enkelt gravsted+ Gravkastning 681 Kr+2735 Kr 7803 Kr+4228 Kr
     
Obligatorisk vedligeholdelse gravsted 10567 Kr 1010567 Kr
Obligatorisk vedligeholdelse Urnegravsted 4228 Kr 4228 Kr
     
Urnegravsted
681 Kr + 338 Kr

 7803 Kr + 338 Kr