Legat takster Toftlund Kirke

Takster årlig betaling Toftlund og Tirslund

Betaling for gravstedet Gravstedsret  Gravkastning    
Kistegrav 1 fredningsperiode 656 2639
Barnekistegrav under 15 år 656 1322
Urnegrav 1 fredningsperiode 656 326
Fælles urnegrav anonym 656 326
+ Obligatorisk vedligehold 2458  
Ikke medlemmer af folkekirken    
Betaling for gravstedet Gravstedsret Gravkastning
Kistegrav 1 fredningsperiode 7529 3832
Barnekistegrav under 15 år 4840 1966
Urnegrav 1 fredningsperiode 7529 326
Fællesurnegrav Anonym 7529 326
+ Obligatorisk vedligehold 2458  
Ren og vedligeholdelse   Årlig rregning
2 Gravpladser   1108
4 Gravpladser   1438
Grandækning    
2 gravpladser   685
4 Gravpladser   1286
Pyntning pr stk   308
Blomster    
2 Gravpladser   423
4 Gravpladser   758
Alternativt blomster pr. stk.   11,89
administrationsgebyr   +68
Urnegravsteder 10 års fredning    
Ren og vedligehold   491
Grandækning   392
Blomster   251
Alternativt blomster pr stk.   11,89
+Administration   68
Plade i Plæne  Medlemmer Ikke medlemmer
Enkelt gravsted+ Gravkastning 656 Kr+2632 Kr 7529 Kr+3832 Kr
Urnegravsted 656 Kr + 326 Kr 7529 Kr + 326 Kr
Obligatorisk vedligeholdelse gravsted 10196 Kr 10680 Kr
Oblæigatorisk vedligeholdelse Urnegravsted 4078 Kr 4015 Kr
     
     

 

Kontaktoplysninger

  • Toftlund Arrild Tirslund Pastorat
  • Telefon: 74831443
  • Email: mz@km.dk
 

Sociale links