Maj

Toftlund og Tirslund Kirker er åbne igen for gudstjenester. Vi glæder os, og er taknemmelige over, at vi fik lov at åbne

Der er restriktioner omkring sang og antal deltagere i kirken, som vi vil forsøge at håndtere løbende. Det betyder, at der nogen gange kan synges, og andre gange ikke.

Vi følger de retningslinjer, som Kirkeministeriet har givet gudstjenester:

Før Gudstjenesten:

• Sygdom: Ved det mindste tegn på sygdom (hoste, feber, kropsmerter osv.) kan du desværre ikke deltage i gudstjenesten

• Risikogruppe: Vi kan aldrig garantere et infektionsfrit miljø. Så vi anbefaler, at de, der hører til risikogruppen, ikke deltager i gudstjenesterne for deres eget helbreds skyld.

• Afstand: Der skal være en afstand på en meter i alle retninger mellem personer, der deltager. Mennesker fra samme husstand kan sidde tættere sammen. Hvis vi synger er afstandskravet 2 meter

• Hygiejne: Der er stillet håndsprit frem i våbenhuset.

•Hilsener: Vi giver ikke hånd eller knus.

• Antal: Antallet af deltagere er begrænset af vores fysiske rum i kirken. Når vi har opmålt vore kirkerum, skriver vi antallet på hjemmesiden.

Under Gudstjenesten:

• Tid: Gudstjenesterne er kortere end normalt. Vi er så mange kirkegængere, at vi ikke kan synge ved gudstjenesterne. Og vi venter med nadver, til vi har fundet en god måde, at håndtere det på.

• Der vil ikke blive uddelt salmebøger

Efter Gudstjenesten:
• Forsamling: Der serveres ingen kirkekaffe efter gudstjenesten og det er ikke tilladt at samles før eller efter gudstjenesten i grupper inde i eller uden for kirken.

Hvis nogen ønsker nadver er I velkomne til at kontakte præsterne. Så kommer vi hjem til jer.

Det bliver skønt, at mødes i kirkerne igen. Vi glæder os – og selvom mange ting er anderledes, skal det nok blive godt, at holde gudstjeneste sammen.

Alle arrangementer på Herrestedgaard og koncerter aflyses til efter sommerferien

 

 

 

Kære alle

Coronavirussen truer, og der kommer hele tiden nye tiltag.

Vi forsøger at opdatere så meget som muligt,

20 marts

 

19 marts

Nyt fra Kirkeministeriet vedrørende dåb, vielser og begravelser

Dåb og vielser

Kirkelige handlinger som dåb og vielser kan gennemføres i folkekirken, men de skal overholde kravet om, at højst 10 personer inklusive præst og kirkebetjening må deltage. I langt de fleste tilfælde forventes dåbsforældre og brudepar derfor at ønske handlingen udsat, hvilket er vores og Kirkeministeriets anbefaling.

Begravelser og bisættelser

Til begravelser og bisættelser i Folkekirken har vi fået lov at have lidt flere med.

I Arrild Kirke er der plads til max 24 når der synges og 68 hvis der ikke sunges til begravelser og bisættelser
I Tirslund Kirke er der plads til max 21 både når der syngesw og ikke synges til begravelser og bisættelser
I Toftlund Kirke er der plads til max 55 når der synges og 70 når der ikke synges til begravelser og bisættelser

 

Men for alle kirkelige handlinger gælder det at antallet af deltagere skal minimeres mest muligt.

 

Nyt om konfirmationer

Kære Konfirmander.

Vi glæder os til at konfirmere jer. Og vi synes det er vigtigt at finde en dato, hvor konfirmationen kan blive en kæmpe festdag. En dag hvor dem i jeres familie, som i særlig grad lige nu skal beskyttes mod Corona, også kan være med. Konfirmationen skal gerne være en festdag for alle generationer.

Derfor har vi valgt at flytte konfirmationerne til august.

STUK v. PB
Søndag den 26. april flyttes til lørdag den 29. august kl. 10.00

Høllevang v. MZ
Søndag den 3. maj flyttes til lørdag den 29. august kl. 12.00

Nyboder v. PB
fredag den 8. maj flyttes til lørdag den 22. august kl. 10.00

Nyboder v. MZ
Søndag den 10. maj flyttes til søndag den 23. august kl. 10.00

Arrild v. PB
Søndag den 3. maj flyttes til søndag den 16. august kl. 10.00

 

I løbet af de næste dage forsøger vi at ringe rundt til jer alle. Ring evt. hvis I har spørgsmål eller lignende

 

Vi håber, I får en dejlig konfirmation med masser af knus og kram J

 

Venlig hilsen

 

Peter og Marianne

P.S. På grund af den nye datolov må vi ikke maile til jer. Følg med her på facebook og læg evt. opslagene ind på skolens intranet. Jeg har mailet og bedt skolesekretæren om at lægge noget på intra, men hun har ikke svaret mig

 

 

 

18 marts opdateret vejledning

 

Konfirmationer

Kære konfirmander og forældre. Vi har fået følgende besked fra Kirkeministeriet i dag 18 marts.

"Alle konfirmationer udskydes til foreløbigt efter pinse, nye datoer fastsættes lokalt så hurtigt som muligt. Denne beslutning træffes nu for at give afklaring for både familier og ansatte"

Vi har lige fået beskeden, så vi kan ikke oplyse andet end dette

Og konfirmationsundervisningen er selvfølgelig aflyst på fredag.

Hvor ville vi ønske at vi kunne samle jer unge mennesker og snakke med jer. Vi håber, at I forstår at vi nok skal finde løsninger - men lige nu ved vi bare ikke hvordan vi gør tingene

Kh Peter og Marianne

Kontaktoplysninger

  • Toftlund Arrild Tirslund Pastorat
  • Telefon: 74831443
  • Email: mz@km.dk
 

Sociale links